KERETA API TERAKHIR

Sebuah kisah dengan latar belakang gagalnya Perjanjian Linggarjati, yang tentu didekati dengan sikap romantik, baik terhadap kepahlawanan, maupun kisah cinta dibaliknya. Markas Besar tentara di Yogya memutuskan untuk menarik semua kereta api yang ada ke Yogya. Alat angkut ini penting untuk transportasi. Untuk itu ditugaskan Letnan Sudadi (Rizawan Gayo), Letnan Firman (Pupung Harris) dan sersan Tobing (Gito Rollies) untuk mengawal semua kereta yang akan diberangkatkan dari Stasiun Purwokerto, dengan kerjasama Kol. Gatot Subroto (Sundjoto Adibroto). sudadi mengawal kereta yang pertama, firman dan tobing mengawal kereta terakhir. Perjalanan kereta terakhir yang penuh hambatan ini yang jadi pokok cerita: pengungsi yang memadati kereta, serangan-serangan Belanda dll. Diutarakan juga kepahlawanan para pegawai kereta api, terutama kondektur Bronto (Deddy Sutomo). Dan diselipkan kisah cinta antara Firman dan dua Retno yang ternyata merupakan gadis kembar.

SUTRADARA
Mochtar Soemodimedjo

PRODUSER
G. Dwipayana

CERITA
Pandir Kelana

PENULIS SKENARIO
Mochtar Soemodimedjo

PENYUNTING GAMBAR
FX Subroto

PENATA SUARA
Lorem Ipsum

PENATA MUSIK
Sudharnoto

PEMAIN
Gito Rollies
Pupung Harris
Deddy Sutomo
Marlia Hardi
WD Mochtar
Sofia W.D.
Doddy Sukma
Budi Moealam
HIM Damsjik
Rizawan Gayo
Yana Fachriana
Yenni Fachriani
Soendjoto Adibroto
Ramli Ivar